خوردن یک صبحانه کامل باعث کاهش قند خون و فشار خون می شود

خوردن یک صبحانه کامل باعث کاهش قند خون و فشار خون می شود
محققان و متخصصین تغذیه معتقدند که مصرف یک صبحانه کامل، ناهار متوسط و ش...