تعداد کل لایک ها: ۸

T-Shaped Digital Marketer
من كسی نيستم. تو كيستی؟ اگر تو همانند من، كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
فشن بلاگر - مشتاق حرفه‌ای شدن... fashionbg.blog.ir
اطلاعات ورزشیمون رو در کنار هم بالا ببریم morabigram.com