تعداد کل لایک ها: ۵

نویسنده نیستم، اما سودای نویسنده شدن دارم.
در دل شب به دنبال خورشید بگرد / من، یک دل داده در روشنایی شب
اطلاعات ورزشیمون رو در کنار هم بالا ببریم morabigram.com
ما در مرکز تخصصی دیابت پارسیان مشهد کامل ترین خدمات درمانی را به دیابتی های عزیز ارائه میکنیم.برای مطالعه مطالب بیشتر در مورد دیابت به پرتال ما سربزنید:parsiandiabetes.com